GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN

  • “Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta coi thường xem khinh được sao”, “Kinh doanh cần có thương phẩm, cần biết ngoại ngữ”, “Bí quyết thành công của nhà kinh doanh là trung thực”… Tư tưởng về kinh thương ấy của danh nhân Lương Văn Can từ hơn thế kỷ trước nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt nam cũng như tư duy kinh doanh của thời đại. Danh nhân Lương Văn Can đã được vinh danh là “Người thầy của giới doanh nhân” Việt Nam.
  • Nhằm cổ súy cho những tư tưởng tiến bộ ấy của cụ cử Can và góp phần đào tạo những doanh nhân tương lai biết kinh doanh chân chính, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh, Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã thiết kế một sân chơi dành cho giới trẻ tri thức – đó là Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can. Giải thưởng sáng lập năm 2011 và được tổ chức thường niên cho đến nay.

MỤC ĐÍCH GIẢI THƯỞNG

  • Tìm kiếm, vinh danh, ươm mầm những tài năng kinh doanh trẻ có tố chất của một doanh nhân, góp phần đào tạo những doanh nhân tương lai biết kinh doanh chân chính, vừa làm giàu cho bản thân, vừa góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia vững mạnh.
  • Truyền bá tư tưởng làm giàu “trung thực – hiếu nghĩa” của danh nhân Lương Văn Can (người thầy của giới doanh nhân Việt Nam) đến giới trẻ.
  • Tạo điều kiện cho những Dự án kinh doanh khả thi có cơ hội trở thành hiện thực.
  • Thúc đẩy và phát triển phong trào Quốc gia Khởi nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP về việc Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
  • Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV theo Đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025.

NHỮNG CON SỐ QUA 8 MÙA GIẢI

CHUYÊN GIA – CỐ VẤN ĐỀ ÁN DỰ THI

STT

Họ và tên

Đơn vị Công tác

Chuyên ngành

1

TS Lê Văn Bảnh

Nguyên Cục trưởng, Cục chế nông lâm Thủy sản và Nghề Muối

Cơ khí Nông nghiệp

2

TS Võ Thái Dân

Trưởng khoa Nông học, Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trồng trọt

3

PGS.TS Phan Phước Hiền

Chủ tịch hội nghị quốc tế toàn cầu về Công nghệ Thực phẩm và Probiotics

Chuyên gia Cao cấp Vườn Ươm Công nghệ Công Nghiệp Việt nam Hàn Quốc KVIP (Korea-Vietnam Incubator Park).

Hóa sinh, Công nghệ THực phẩm và Hóa dược

4

TS Đinh Minh Hiệp

Trưởng Ban QL Khu NN Công nghệ cao TP.HCM

Hóa sinh

5

PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng

 

Khoa Sinh học và CNSH, ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 Vi sinh

6

TS. Lê Quý Kha

 

Phó Viện trưởng Viện Kỹ Thuật Nông nghiệp Miền Nam

Giống

7

GS. Lã Văn Kính

 

Viện phó Viện Chăn nuôi quốc gia, Phân viện trưởng PV Chăn nuôi Nam Bộ.

Chăn nuôi Thú y

8

PGS.TS Bùi Văn Lệ

Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Sinh lý

9

PGS.TS Mai Thành Phụng

N. Trưởng đại diện phía Nam,  Trung Tâm Khuyến Nông quốc gia

Nông nghiệp

10

TS. Đào Minh Sô

TP Nghiên cứu Cây lương thực/VMN

Trồng trọt

11

KS. Nguyễn Văn Hiển

Chủ tịch công ty Thương mại và Đầu tư Chanh Việt

Xây dựng, Chế biến nông sản, Nhà đầu tư nông nghiệp.

12

PGS.TS Võ Công Thành

Khoa Nông nghiệp và SHUD, Đại học Cần Thơ

Trồng trọt

13

TS. Đỗ Khắc Thịnh

Nguyên TP nghiên cứu Di truyền giống/VMN

Di truyền chọn giống

14

TS. Ngô Quang Vinh

Nguyên PVT/ nguyên TP Cây thực phẩm/VMN

Nông nghiệp

15

PGS.TS Kha Chấn Tuyền

Phó Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, Đại Học Nông Lâm TPHCM

Chế biến thực phẩm