CẢM ƠN ĐƠN VỊ BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2019

Ban tổ chức Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2019 xin trân trọng cảm ơn Quý báo, đài đồng hành cùng Giải thưởng 2019. Đây là sự khích lệ, sự đồng viên to lớn, tín hiệu cho 1 một mùa giải thành công tốt đẹp.

 1. https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/phat-dong-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-20190509114437922.htm
 2. https://plo.vn/xa-hoi/khoi-dong-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-832732.html
 3. https://congthuong.vn/phat-dong-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-119409.html
 4. http://www.htv.com.vn/phat-dong-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-nam-2019
 5. http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=37&ItemID=61890&PublishedDate=2019-05-09T15:15:00Z
 6. https://doanhnhansaigon.vn/luong-van-can/ong-vo-quang-canh-chu-tich-clb-doanh-nhan-sai-gon-ky-vong-duy-tri-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-1091900.html
 7. https://doanhnhansaigon.vn/luong-van-can/ong-truong-tien-dung-chu-tich-hdqt-tgd-cong-ty-cp-kinh-doanh-thuy-hai-san-sai-gon-apt-pct-hoi-luong-thuc-thuc-pham-tp-hcm-ffa-ffa-se-dau-tu-vao-cac-du-an-doat-giai-co-tinh-kha-thi-1091901.html
 8. https://doanhnhansaigon.vn/luong-van-can/giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-lan-thu-9-van-dong-doanh-nghiep-dau-tu-khoi-nghiep-cho-thi-sinh-doat-giai-1091899.html
 9. https://doanhnhansaigon.vn/luong-van-can/khoi-dong-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-1091916.html
 10. http://cafebiz.vn/cong-bo-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-20190510094441285.chn
 11. https://ngaymoionline.com.vn/khuyen-hoc-khuyen-tai-khuyen-duc/giai-tai-nang-luong-van-can-2019-de-cao-noi-dung-chuoi-gia-tri-nong-nghiep-va-cong-nghiep-che-bien-nong-san-thuc-pham.html10578
 12. https://vietnamnews.vn/economy/519734/luong-van-can-talent-awards-competition-kicks-off.html#4rQYOaLd82CTL39m.97
 13. https://thitruong.nld.com.vn/nhip-song/cong-bo-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-2019-20190511092649012.htm
 14. https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Khoi-dong-Giai-thuong-Tai-nang-Luong-Van-Can-2019-post198264.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *