Để đăng ký dự thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2023, các thí sinh thực hiện điền form thông tin dưới đây:

Ghi chú: Trong quá trình đăng ký tham gia, thí sinh có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với:

  • Thường trực BTC Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2023
  • Ms. Nguyễn Ngọc Quyên – Tel: 093 339 4172
  • Email: luongvancan@doanhnhansaigon.vn