Chi tiết liên hệ: 

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
TẠP CHÍ DOANH NHÂN SÀI GÒN
– Địa chỉ: Lầu 6, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: (028) 38201563 – 38201564
Người liên hệ: Ngọc Quyên – 0933394172
– Email: luongvancan@doanhnhansaigon.vn