Anh LÝ QUANG THẮNG

HR Manager Công ty Maersk Việt Nam

Anh Quang Thắng có 7 năm kinh nghiệm trong Quản lý Chuỗi cung ứng toàn cầu, ở nhiều vai trò khác nhau, từ Quản lý kho đến dự án, Kinh doanh đến Tiếp thị Thương mai, và hoạch định kinh doanh. Sau đó, ông Thắng chuyển sang lĩnh vực Nhân sự từ vài trò Quản lý dự án tại Công TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam, xây dựng hệ thống Quản trị nguồn nhân lực cho phòng Nhân sự. Từ đó, ông tìm thấy niềm đam mê khai thác nhiều khía cạnh thú vị của mô hình Nhân sự tiên tiến. Ông đã trải qua nhiều vài trò quản lý Nhân sự trong 5 năm qua. Hiện tại, ông Thắng chịu trách nhiệm Talents, Rewards và HR Service Delivery cho Maersk khu vực Việt Nam, Campuchia và Myanmar.