Anh LÝ THÁI BẢO

Giảng viên học viện BMG Business Training

BrainMark Project Marketing Director

1. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales & Marketing

2. Hiện tại:

  • Giảng viên học viện BMG Business Training (7 năm)
  • BrainMark Project Marketing Director (tư vấn Doanh Nghiệp theo dự án)
  • Trainer cho các tâp đoàn, công ty về Marketing (Quản trị Marketing, Truyền Thông 4.0, Truyền thông trong bán lẻ, Định giá, Thiết lập kênh Phân Phối, …)

3. Kinh nghiệm trước đây

  • Samsung Vina Electronics: các vị trí về sales, Group Product Manager cho sản phẩm điện gia dụng
  • Carlsberg Indochina Group: Assistant Brand Manager, Trade Marketing Manager
  • Grohe Việt Nam: Marketing Manager kiêm Retail Business Development Manager, After-sales service Manager

4. Bằng cấp:

  • MA, Đại học New South Wales- Úc
  • BA, Đại học Kinh tế Tp.HCM

5. Lương Văn Can:

  • Giám khảo các mùa: 2016, 2017
  • Mentor 2017 (Giải nhất), 2018 (Giải nhất)