Anh NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

TGĐ Công ty TNHH MTV Doanh nhân Brian Tracy

Anh Nguyễn Hoàng Dương là Master Trainer và Diễn giả của Công ty Brian Tracy Training Vietnam. Công ty tập trung tư vấn, đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức và nâng cao năng lực làm việc của nhân viên.

Anh Hoàng Dương đã đào tạo cho nhiều ngàn học viên bao gồm các quản lý cao cấp (người Việt và các chuyên gia nước ngoài) cho các tổ chức đa quốc gia có ngành nghề hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Bất động sản, Ngân hàng, Dầu khí, Công nghiệp nặng, FMCG, … Anh cũng luôn được mời là một trong những Diễn giả chính trong các hội thảo, sự kiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Anh cũng đã từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tổ chức đa quốc gia như Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Pháp lý, Giám đốc Nhân sự và Giảng viên Đại học tại các trường Đại học tại Việt Nam và Hoa  Kỳ.