Anh NGUYỄN VIỆT ĐỨC

TGĐ Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM)

Anh Việt Đức có hơn 13 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Ngân hàng, Chiến lược, Quản lý rủi ro, Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm, Tư vấn