Anh TRẦN THÁI SƠN

Founder & CEO Công ty TNHH Hiệp lực và phát triển Việt

Anh Trần Thái Sơn hiện là giảng viên Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên ngành cơ điện tử. Anh có 5 năm kinh nghiệm xử lý nước & Văn hoá đặc tính thị trường biển.