Anh TRƯƠNG VŨ QUANG TIẾN

Chuyên viên Cấp cao Lãnh sự – Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam

Anh Quang Tiến tốt nghiệp trường đại học National Univervity Singapore Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Chiến lược, Thị trường, Tài chính, R&D