Anh TIỀN GIA TRÍ

Founder Mr. Market One

Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sản Phẩm Đặc Biệt Mekong

  • Thạc sỹ chuyên ngành Marketing, Học viện kinh doanh Australia.
  • Chuyên gia trade marketing có uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp làm việc trên thị trường.
  • Có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng & phát triển kênh phân phối, quản lý hệ thống bán hàng cả truyền thống và hiện đại tại các công ty hàng đầu: Unilever, Vinamilk, LG, Trung Nguyên, Metro…
  • 7 năm giảng dạy, huấn luyện & tư vấn trong các chiến lược xây dựng kênh phân phối, lập kế hoạch Trade Marketing cho trên 30 công ty toàn quốc: Sunhouse, Panasonic, Lullaby, Hồng Lam, Takuda…
  • Giảng viên Focus Hour cho trường CFVG – Trường đào tạo Thạc sỹ và MBA Pháp – Việt.
  • Giảng viên cho học viện BMG, Sage, BSA (Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp).