Chị NGUYỄN THỊ CÚC HỒNG

Giảng viên & Nghiên cứu viên Đại học Công Nghệ TPHCM (Hutech)

  • Tốt nghiệp Ph.D ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quốc tế Mỹ
  • Tốt nghiệp Master các chuyên ngành Higher Education, HRM và Quản trị Kinh doanh tại Mỹ