Chị TRẦN THỊ THANH

Giám đốc Vận hành Kinh doanh Công ty TNHH Xspera Việt Nam

Chị Trần Thị Thanh có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tín dụng ngân hàng, Đào tạo Ngân hàng Cổ phần Thương mại An Bình