Chị VĂN THỤY TUYỀN AN

Phó Giám đốc khối Quản trị nguồn nhân lực tại SCB.

Chị Văn Thuỵ Tuyền An hiện đang giữ vị trí Phó Giám đốc khối Quản trị nguồn nhân lực tại SCB, trước đây chị có nhiều năm trong vai trò Head of Talent Acquisition tại FE Credit.

Trong hơn 14 năm làm việc, Chị An được nhiều người nhận xét là lãnh đạo có nhiều sáng kiến đổi mới, đột phá và khác biệt. Chị không chỉ quyết liệt với mục tiêu của tổ chức, mà còn tận tâm trong việc phát triển mỗi cá nhân trong đó. Có một câu châm ngôn quản trị nổi tiếng mà chị rất thích, đó là: “Every business is a people business”, ngụ ý: mọi vấn đề của doanh nghiệp thực chất đều là vấn đề con người. Chính vì điều đó, chị luôn đề cao việc thu hút gìn giữ và phát triển nhân tài thông qua việc không ngừng cung cấp các dịch vụ nhân sự cạnh tranh như tuyển dụng, đào tạo, chính sách phúc hấp dẫn… Bằng những kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản trị nguồn nhân lực, chị Tuyền An sẽ là một cố vấn đắc lực giúp sức cho các bạn tham gia Giải thưởng tài năng Lương Văn Can.