Chị VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

CT.HĐQT – TGĐ Amerasian Shipping Logistics Corp.
Chủ Tịch hội đồng tư vấn hổ trợ khởi nghiệp QUỐC GIA Phía nam

Chủ Tịch HĐQT –TGĐ Công ty Amerasian Shipping Logistics

Chủ tịch  Hội Đồng Tư Vấn Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Phía Nam

Ủy Viên Ban chấp hành – Trưởng ban đào tạo Hiệp Hội Doanh nghiệp  Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Ủy Viên Ban chấp hành Hội Doanh Nghiệp Quận bình Thạnh – TPHCM

Doanh nhân tiêu biểu Thành phố HCM do Chủ tịch UBND trao tặng năm 2016 và 2018

Bằng khen của thành Đoàn TP HCM : Doanh nhân trẻ tiêu biểu  xuất sắc TP.HCM  2016 và 2018 ”

Danh hiệu  Doanh nhân văn hóa  xuất săc Thời  kỳ đổi mới , do VCCI trao tặng 2016

Bằng Chứng nhận Doanh Nhân Nữ Viet Nam tiêu Biểu- Giải Thưởng Bông Hồng vàng 2017

Doanh nhân trẻ xuất sắc 2018, Hội doanh nhân trẻ Tp.HCM

Bằng Khen của Chủ Tịch Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam VCCI- 5 năm đóng góp tịch cực cho Chương Trình khởi Nghiệp Quốc Gia

2014-2018: Giám khảo chương Trình  Khởi nghiệp Quốc gia do VCCI tổ chức

2019:  Giám khảo Chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019”