Anh VÕ HÙNG THÁI THỤY

Sáng lập và TGĐ Công Ty Tư Vấn Giải Pháp và Đầu Tư AntGroup.

Công Ty CP BĐS Tín Việt

  • Trưởng Ban Tài Chính CLB DNSG
  • Anh Võ Hùng Thái Thụy có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo cho cá nhân và tổ chức về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, kêu gọi vốn. Tư vấn các giải pháp tài chính Doanh Nghiệp.