Thông báo của BTC GTTNLVC 2018 về giải Pitching tốt nhất

Tháng Chín 24, 2018  2:56 chiều   Đăng bởi

Theo bảng điểm từ nền tảng khảo sát trực tiếp của hoạt động Pitching “Tìm đồng đội” vào chiều 21/9/2018, BTC đã công bố người được điểm cao nhất là chủ nhân của đề án “iNUT Platform – nền tảng hỗ trợ lập trình IoT” – thí sinh Đoàn Vinh Phú. Theo đó, thí sinh Đoàn Vinh Phú (mã dự thi TS00355) được xác nhận đoạt giải Pitching tốt nhất.

Tuy nhiên, sau đó, BTC nhận được thông tin phản ánh về việc đề án “iNUT Platform – nền tảng hỗ trợ lập trình IoT” đã tham gia và đoạt giải trong một số cuộc thi trước khi tham gia GTTNLVC 2018. Qua kiểm tra, BTC xác định đề án “iNUT Platform – nền tảng hỗ trợ lập trình IoT” đã tham gia và đoạt giải trong một số cuộc thi trước khi tham gia GTTNLVC 2018.

Thể lệ cuộc thi GTTNLVC 2018 đã quy định rõ: “Đề án dự thi phải không tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước và trong thời gian diễn ra Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2018. Trong quá trình chấm giải và sau khi có kết quả, nếu phát hiện đề án dự thi hay đoạt giải vi phạm điều này, Ban Tổ chức sẽ loại đề án khỏi cuộc thi, hủy kết quả”.

Trên cơ sở đó, BTC quyết định loại đề án “iNUT Platform – nền tảng hỗ trợ lập trình IoT” khỏi cuộc thi. Theo đó, thí sinh Đoàn Vinh Phú (mã dự thi TS00355) không được nhận giải Pitching tốt nhất.

Cũng theo kết quả hoạt động Pitching, người có điểm cao thứ nhì trong bảng điểm là thí sinh Vũ Thị Ngọc – chủ nhân đề án “Sản xuất máy chăm sóc mía FOHA”.

BTC quyết định công nhận thí sinh đoạt giải Pitching tốt nhất là Vũ Thị Ngọc, mã số dự thi TS00072, đề án kinh doanh dự thi là “Sản xuất máy chăm sóc mía FOHA”.

Giải thưởng cho giải Pitching tốt nhất sẽ được trao tại Lễ Tổng kết giải GTTNLVC 2018 (được tổ chức vào cuối tháng 10/2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *