HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

Nhà sử học
Dương Trung Quốc

Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay
Doanh nhân
Phạm Phú Ngọc Trai
Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh và Hội nhập toàn cầu (GIBC)
GS-TS
Võ Văn Sen
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM,
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM
Doanh nhân
Ngô Vi Đồng

Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phía Nam,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Doanh nhân
Lê Viết Hải
Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu
xây dựng TP.HCM (SACA),
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn
Xây dựng Hòa Bình
Doanh nhân
Phan Thị Tuyết Mai
Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE), Tổng giám đốc Công ty TMTM
Doanh nhân
Trần Kim Chung
Chủ tịch CT Group
Doanh nhân
Lại Minh Duy
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch & Thương mại TST