GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2019

Chủ đề: Chuỗi giá trị nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.


2. LĨNH VỰC DỰ THI:

Tất cả các lĩnh vực tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm: giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, nuôi/trồng, thu hoạch, thu mua, vận chuyển, chế biến, công nghệ, đóng gói, phân phối, bán hàng, tiếp thị, thương hiệu, xuất khẩu, tài chính, nhân sự, …

3. LỘ TRÌNH THI:

Thí sinh đăng ký thi tại website: www.luongvancan.vn

Vòng 1: Ý tưởng kinh doanh, bài luận bằng tiếng Anh về tư tưởng làm giàu của danh nhân Lương Văn Can.

 • Thời gian thi: Từ ngày 9/5 – 15/10/2019;
 • Nội dung và hình thức: Theo form của Ban tổ chức.
 • Tiêu chí chấm điểm: Tính sáng tạo của ý tưởng; tính khả thi; hiểu biết về tư tưởng, triết lý kinh doanh của Danh nhân Lương Văn Can.

Vòng 2: Xây dựng đề án kinh doanh và thuyết trình (Từ ngày 8/11 – 06/12/2019).

 • Từ 8 – 9/11/2019: Đào tạo tập trung kiến thức, kỹ năng viết kế hoạch kinh doanh chi tiết.
 • Từ 11/11 – 22/11/2019: Viết và nộp Đề án Kinh doanh chi tiết. BGK chọn các đề án tốt nhất thi thuyết trình.
 • Từ 5 – 6/12/2019: Thi thuyết trình tại TP. HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. BKG chọn 05 Đề án vào Vòng Chung kết.
 • Tiêu chí chấm điểm:  Tính sáng tạo của ý tưởng; tác động xã hội và tính khả thi ( Đánh giá về thị trường, kế hoạch sản xuất, phát triển sản phẩm, kế hoạch Marketing bán hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự…).

Vòng 3: Học kỳ doanh nghiệp và Bảo vệ đề án tranh giải Nhất – Nhì – Ba (Từ ngày 11/12/2019 – 4/1/2020)

 • Từ 11 – 20/12/2019: Học kỳ Doanh nghiệp.
 • Ngày 27/12/2019: Hạn chót nộp đề án hoàn chỉnh gồm đề án Kinh doanh fileword và power point.
 • Ngày 04/01/2020: Thi chung kết.
 • Hình thức thi: Thuyết trình tại hội trường.
 • Tiêu chí chấm điểm: Kỹ năng trình bày; Trả lời phản biện; Luận về đạo làm giàu Lương Văn Can trong đề án.

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • 01 Giải NHẤT: 300,000,000VND gồm 100 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.
 • 01 Giải NHÌ: 250,000,000VND gồm 50 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.
 • 01 Giải BA: 230,000,000VND gồm 30 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

 

5. MỘT SỐ LƯU Ý:

 • Thí sinh dự thi có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (1 nhóm tối đa là 3 thành viên).
 • Đối với các bạn sinh viên người Việt ở nước ngoài có thể có sinh viên người nước ngoài tham gia nhóm.
 • Các đề án đã đoạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can các mùa giải trước không được tham dự lại trong tất cả các mùa giải sau.
 • Thí sinh có thể đề nghị bảo lưu kết quả để tham gia mùa thi sau trong trường hợp đề án đã được vào Vòng 2 nhưng vì lý do khách quan không thể dự thi. Đơn đề nghị bảo lưu do Ban Tổ chức duyệt.